Wetenschappelijk

Van Lommel, P., Van Wees, R.,  Meyers, V., Elfferich, I. (2001). Near-death experience in survivors of cardiac arrest: a prospective study in the Netherlands. In: The Lancet 358, pag. 2039-2045

Lancet artikel In 2001 publiceerde Pim van Lommel in het gerenommeerde medische tijdschrift The Lancet over zijn onderzoek naar bijna-dood ervaringen. De studie werd verricht onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Merkawah, IANDS Nederland, tegenwoordig Netwerk NDE ( Nabij-de-Dood Ervaring). In 2017 was het al meer dan 630 maal geciteerd in wetenschappelijke artikelen en boeken.

Van Lommel, P. (2004). About the Continuity of our Consciousness. In: Machado, C.,  Shewmon, D.A. Brain Death and Disorders of Consciousness, Kluwer Academic/Plenum Publishers, Advances in Experimental Medicine and Biology 550, pag. 115-132

Van Lommel, P. (2006). Near-Death Experience, Consciousness and the Brain. A new concept about the continuity of our consciousness based on recent scientific research on near-death experience in survivors of cardiac arrest. In World Futures, The Journal of General Evolution 62, pag. 134-152

Van Lommel, P. (2007). Eindeloos bewustzijn: een wetenschappelijke visie op de bijna-dood ervaring. Uitgeverij Ten Have

Van Lommel, P. (2011) Near-death experiences: the experience of the self as real and not as an illusion.; Ann. N.Y. Acad. Sci. 1234: 19-28.

Greyson, B., Holden, J.M. , Van Lommel, P. (2012) ‘There is nothing paranormal about near-death experiences’ revisited: comment on Mobbs and Watt’ ; Trends in Cognitive Sciences, Vol. 16, No 9,: 445.

Van Lommel, P. (2013) Nonlocal Consciousness. A concept based on scientific research on near-death experiences during cardiac arrest.; Journal of Consciousness Studies, 20, No. 1-2 : 7-48.

Van Lommel, P. (2019) “Quantum Physics as Analogy: A Response to “Quantum Misuse in Psychic Literature” ; Journal of Near-Death Studies, 37(3) ; 174-184  

Van Lommel, P (2021). “The Continuity of Consciousness”. Bigelow Institute of Consciousness Studies, https://www.bigelowinstitute.org/.